Multiskan FC fotometar za mikrotitar ploče

Multiskan FC fotometar za mikroploče karakteriše unapređena efikasnost i pouzdanost zasnovana na preko 40 godina iskustva sa poznatim brendom proizvoda Thermo Scientific Multiskan. Multiskan FC ima opseg talasnih dužina od 340–850 nm, omogućavajući širok spektar primena, u rasponu od kinetičkih studija enzima do Lovri testova. Pruža brza i precizna merenja sa kompletnim očitavanjem ploče sa 96 bunarčića za manje od sedam sekundi. Pored toga, Multiskan FC je standardno opremljen linearnim šejkerom. Model sa inkubatorom omogućava temperaturu inkubacije do 50°C i kapacitet za očitavanje ploča sa 384 bunarčića. Štaviše, softver SkanIt podržava optimalnu upotrebu instrumenta sa vizuelnim tokom rada, analizom podataka bez napora i mogućnostima izvoza.

Korisni linkovi: Vodič za čitače mikrotitar ploča

Dostupno u zemljama :