Niton Apollo ručni LIBS analizator

Thermo Scientific Niton Apollo je ručni LIBS analizator zasnovan na laserski indukovanoj spektroskopiji i specijalizovan za analizu ugljenika u metalima i legurama. Budući da je posebno projektovan da obezbedi superiornu analizu i niske granice detekcije, korisnici mogu da vide identifikaciju legure i reprezetativno merenje uzorka za oko 10 sekundi. Sa mogućnošću merenja ekvivalentnosti ugljenika i pseudo elemenata, takođe omogućava donošenje proverenih i sigurnih odluka. Kao deo vodeće porodice Niton proizvoda u industriji, Apollo nudi brzinu, performanse i prenosivost i donosi snagu laboratorijske analize direktno na teren.

Dostupno u zemljama :