PEN Series – Dip Type Refractometers

Uronite refraktometar serije PEN u uzorak, pritisnite START – i izmerite. Odaberite model koji odgovara vašim potrebama, bilo za merenje briksa (0,0 do 85,0%), saliniteta, natrijum-hlorida, etil alkohola, urina ili vlage.

Dostupno u zemljama :