Phenom ProX Desktop SEM

Šesta generacija Thermo Scientific Phenom ProX G6 desktop skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) popunjava jaz između svetlosne mikroskopije i „tradicionalnih“ SEM modela, čime se proširuju mogućnosti istraživačkih objekata. Pored integrisanog detektora energetsko disperzione fluorescencije (EDS), Phenom ProX G6 desktop SEM nudi snimanje u visokoj rezoluciji, robusnu i brzu elementarnu analizu.