Phenom ParticleX AM Desktop SEM

Thermo Scientific Phenom ParticleX AM je višenamenski desktop skenirajući elektronski mikroskop (SEM) dizajniran za aditivnu proizvodnju (AM) koji omogućava proveru čistoće na mikro skali. Omogućava praćenje kritičnih karakteristika metalnih prahova, identifikaciju raspodele veličine čestica, morfologiju pojedinačnih čestica, kao i stranih čestica. Phenom ParticleX AM desktop SEM opremljen je komorom koja omogućava analizu velikih uzoraka, do 100 x 100 mm. Sofisticiran mehanizam za vakumiranje/postavljanje uzorka omogućava najbrži ciklus analize na svetu, čime se postiže izuzetna produktivnost.