Phenom ParticleX TC Desktop SEM

Thermo Scientific Phenom ParticleX TC je višenamenski desktop skenirajući elektronski mikroskop (SEM) dizajniran za tehničku čistoću (TC) na mikro skali. Phenom ParticleX Desktop SEM omogućava brzu karakterizaciju, verifikaciju i klasifikaciju materijala, obezbeđujući vašu proizvodnju brzim, tačnim i pouzdanim podacima. Sistem je jednostavan za rukovanje i poseduje softwer koji se brzo uči, omogućavajući analizu čestica i materijala široj grupi korisnika.