Phenom Pure G6 Desktop SEM

Thermo Scientific Phenom Pure desktop skenirajući elektronski mikroskop (SEM) je idealan instrument za prelazak sa svetlosne optičke na elektronsku mikroskopiju. Ovo je ekonomično rešenje za snimanje slika visoke rezolucije, pružajući najbolje rezultate snimanja u svojoj klasi.
Phenom Pure Desktop SEM pruža slike visokog kvaliteta zahvaljujući svom CeB6 izvoru visokog intenziteta, prosečnog veka trajanja 1000h. Pored toga nudi najbrže vreme postavljanja i snimanja uzorka. Veoma pouzdan autofokus i automatska optimizacija izvora čine ovaj sistem medju najboljim i najlakšim za korišćenje na tržištu.