Phenom XL G2 Desktop SEM

Thermo Scientific Phenom XL G2 desktop skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) nove generacije omogućava automatizaciju vašeg procesa kontrole kvaliteta, obezbeđujući tačne i ponovljive rezultate, i dozvoljavajući vam da se fokusirate na zadatke od značaja.
Postignite standarde kvaliteta sa intuitivnim, automatizovanim rešenjem koje eliminiše ručne, repetativne zadatke:

  • Pribavite informacije o kvalitetu koje su vam potrebne za otkrivanje kvarova u ranoj fazi, što će vam omogućiti da brzo prilagodite proizvodni proces.
  • Automatizujte kontrolu kvaliteta za obradu velike količine uzoraka sa manjom verovatnoćom slučajne greške.
  • U kratkom vremenskom roku postanite operativni na potpuno novom interfejsom, lakim za učenje, a idealnim za širok spektar aplikacija.

Phenom XL G2 Desktop SEM podržava full screen slike, uz prosečno vreme snimanja od 60 sekundi. Jedinstveni izvor elektrona CeB6 nudi dug životni vek uz minimalnu potrebu za održavanjem. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, zahteva malo laboratorijskog prostora, što vam omogućava da postavite mikroskop tamo gde vam odgovara.