QR – Suction Type Refractometers

QR serija omogućava korisnicima merenje koncentracija potencijalno opasnih hemikalija (sumporna kiselina, natrijum hidroksid) bez kontakta sa njima. Obična voda iz česme dovoljna je za čišćenje i podešavanje nule.

Dostupno u zemljama :