ATS Xtend Double Offline

ATS Xtend „Double Offline“ omogućava dupliranje kapaciteta istovremenim prikupljanjem uzoraka iz dva disoluciona aparata automatskim uzorkovanjem. Na ovaj način sistem omogućava istovremeno uzimanje uzoraka iz do 16 posuda. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner