ATS Xtend Offline

SOTAX ATS Xtend „Offline“ je poluautomatski disolucioni sistem koji automatski povlači, filtrira i prikuplja uzorke u epruvetama, LC vialama sa zatvaračem ili mikropločama. Automatizacija koraka disolucionog testa čini ih visoko ponovljivim, poboljšava tačnost i pojednostavljuje prenos metoda. Uzorci se istovremeno uzimaju iz 6 do 8 posuda. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner