vesti
datum:

Kompletiran značajan projekat u saradnji sa RRA Južni Banat

Laboratorija Regionalne razvojne agencije (RRA) Južni Banat i Analysis d.o.o. uspešno su finalizovali veoma važan projekat, čiji je cilj analiza kvaliteta zemljišta i vodotokova u Južnom Banatu i Temišvarskom regionu. Radi realizacije istog, Analysis je učestvovao u opremanju laboratorije Vanquish Core HPLC sistemom spregnutim sa TSQ Quantis masenim spektrometrom sa trostrukim kvadrupolom kompanije Thermo Fisher Scientific.

Servisni inženjeri Analysis tima instalirali su sistem i održali obuku za njegovo korišćenje, dok je koleginica Sanja Đekić bila zadužena za aplikativnu podršku korisniku. Na predmetnom instrumentu uspešno je postavila metodu za multirezidualnu analizu 280 pesticida i njihovih metabolita. Na ovaj način implementiran je sistem monitoringa za prikupljanje podataka o zagađenju prirodnih resursa u pograničnom regionu.

Osim toga, uspešno je postavljena i kompletna infrastruktura sa pratećom opremom za pripremu uzoraka vode i zemljišta, koja uključuje mlin i sejalicu sa odgovarajućim sitima kompanije Retsch, centrifugu, digestor, sistem za ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE), sistem za ultračistu vodu, aparaturu za uparavanje u struji azota, analitičku vagu i drugu sitniju opremu.

Analysis tim je ponosan na učešće u ovom projektu zaštite životne sredine od nacionalong značaja.

Za više detalja, pogledajte video reportažu Televizije Pančevo!

Slika preuzeta sa www.evrsac.rs.

Podelite: