vesti
datum:

Laboratorija za etaloniranje i validaciju je proširila svoj obim akreditacije na polju optike i hemije

U oblasti optike, proširenje obuhvata etaloniranja optički neutralnih filtera, SRM spektralnog koeficijenta propustljivosti/apsorpcije i SRM talasne dužine. U oblasti hemije, proširenjem smo obuhvatili areometre, denzitometre i TOC analizatore.

Podelite: