ATF Xtend UV On-/Offline

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend izvode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posuda, uzorkovanje i filtriranje, do čišćenja celog sistema. „End-to-end“ automatizacija maksimizira efikasnost i ponovljivost vaših testova rastvaranja i omogućava izvršavanje bez nadzora višestrukih testova rastvaranja. ATF Xtend UV On/Offline omogućava neograničeno merenje UV-Vis u realnom vremenu i „Offline“ prikupljanje uzoraka do 90 vremenskih tačaka.