BELSORP MR 6

Specifična površina je jedna od nekoliko važnih karakteristika za procenu praškastih materijala. BELSORP MR 6 brzo i pouzdano meri BET površinu do šest uzoraka. Merenje i predtretman se vrše istovremeno, a jedno merenje uzorka traje samo 10 minuta (isključujući vreme za predtretman). Intuitivan softver pruža potpunu kontrolu merenja. Ovaj instrument se ne koristi samo za istraživačke aplikacije, već i za kontrolu kvaliteta.