Laser Diffraction (LD) Analyzers

Microtrac je globalni lider u laserskoj difrakciji (LD) više od 40 godina. Stalnim usavršavanjem tehnologije instrumenata, Microtrac nudi robustan portfolio LD instrumenata, idealanih za određivanje veličine i karakterizaciju čestica. Laserska difrakciona analiza, poznata i kao statičko rasejanje svetlosti, najčešća je metoda za određivanje raspodele veličine čestica osim tradicionalne analize sita. Zasniva se na skretanju laserskog zraka snopom čestica raspršenih u tečnosti ili vazdušnom toku, gde su uglovi difrakcije ili rasejanja karakteristični za veličinu čestica.