S3500

Microtrac S3500 je analizator laserske difrakcije (LD), koji se preferira u industriji kao idealan za različite zadatke karakterizacije čestica. S3500 je prvi analizator veličine čestica koji koristi tri precizno postavljene crvene laserske diode, omogućavajući preciznu karakterizacinu čestica, kao nikada do sada.

Dostupno u zemljama :