SYNC

Microtrac MRB integriše u SINC analizatoru svoju visokopreciznu tehnologiju analizatora difrakcije sa tri lasera ​​ i dinamičku analizu slike u cilju karakterizacije čestica. Patentiran tehnologija sihronizovanog merenja omogućava korisnicima da izvrše i merenje laserske difrakcije i analizu slike na jednom uzorku – u istoj ćeliji i to u isto vreme. SINC je prilagođen rutinskim QC aplikacijama, ali i za istraživački rad pri razvoju novih materijala i procesa, zbog značajnih informacija koje pruža. Moćan softver daje informacije o distribuciji veličine čestica, kao i drugih morfoloških parametara čestica. Patentirana BLEND tehnologija omogućava ispitivanje materijala u širokom rasponu , od 0,01 do 4000 µm.

Dostupno u zemljama :