ELITE sistem

Brzi razvoj naprednih aplikacija za pakovanje, sve složenije međusobno povezivanje i napojni uređaji sa visokim performansama stvorili su izazove za lokalizaciju i analizu kvarova. Poluvodički uređaji koji su u kvaru ili sa lošim performansama često pokazuju abnormalnu distribuciju toplote, što dovodi do lokalnog povećanja temperature. Thermo Scientific ELITE sistem koristi Lock-in IR Thermography (LIT) za precizno i efikasno lociranje ovih područja od interesa.

LIT je oblik dinamičke infracrvene (IR) termografije koja pruža mnogo bolji odnos signal/šum, povećanu osetljivost i veću rezoluciju od stacionarne termografije. LIT se može koristiti u IR analizi za lociranje kratkih spojeva, defekata nastalih elektrostatičkim pražnjenjem (ESD), oštećenja nastalih oksidisanjem, neispravnih tranzistora i dioda i Latch-up (vrsta kratkog spoja koji se može pojaviti u integrisanom kolu). Dodatna prednost LIT-a je da se izvodi u ambijentalnom okruženju bez potrebe za kutijama za zaštitu od svetlosti.

Dostupno u zemljama :