GENESYS 40/50 Vis/UV-Vis spektrofotometar

Robusni Thermo Scientific GENESIS 50 UV-VIS i GENESIS 40 VIS Spektrofotometri omogućavaju izvođenje rutinskih merenja radi kontrole kvaliteta ili nastave u učionicama za hemiju. Ponuđeni u jednoj ćelijskoj konfiguraciji, ovi instrumenti su dizajnirani sa nagnutom površinom za olakšano uklanjanje slučajno prostih tečnosti i odeljkom za uzorke koji se može oprati za lako čišćenje. Sa ekranom od 7 inča osetljivim na dodir, softverom za lokalnu kontrolu (nije potreban računar) i opcionim Wi-Fi umrežavanjem, spektrofotometar GENESIS 50 UV-VIS ili GENESIS 40 VIS idealan je izbor za svakodnevnu upotrebu.

Dostupno u zemljama :