HQ portabl serija

Birajte između 4 modela, uključujući seriju HQ4000 sa tri ulaza, seriju HQ2000 sa dva ulaza i seriju HQ1000 sa jednim ulazom. Ovi merači nude širok opseg svestranosti merenja – eliminišući potrebu za više različitih aparata. HQ serija je namenjana profesionalcima za kvalitet vode koji žele da izvrše elektrohemijske analize na terenu i u laboratorijskom okruženju.

  • Većina problema koji se javaljaju prilikom merenja posledica je netačnih postupaka kalibracije. Procedure kalibracije i rešavanja problema su ilustrovane na ekranu, korak po korak, čineći kačibraciju brzom i jednostavnom.
  • U okviru HQ serije Hach nudi standardne laboratorijske, kao i otporne terenske Intellical pametne senzore za merenje širokog spektra parametara uključujući ukupne rastvorene čvrste materije (TDS), optički rastvoreni kiseonik (DO), biohemijsku potrošnju kiseonika (BOD), temperaturu, provodljivost i pH.
  • intellical pametne sonde su automatski prepoznate od strane HQ merača, zadržavaju istoriju kalibracije i podešavanja metoda da bi se greške i vreme podešavanja svele na minimum. Ove sonde koriste proverenu tehnologiju koja omogućava superiornu tačnost i vreme odziva – čak i kada se mere zahtevni uzorci ili se merenje vrši u izazovnom okruženju.

Dostupno u zemljama :