Sension+ elektrode

Dostupan je širok izbor Sension+ elektroda za sve laboratorijske primene. Merljivi parametri uključuju pH, rastvoreni kiseonik, provodljivost, ORP, amonijak, amonijum, hloride, fluoride, nitrate i natrijum.

Dostupno u zemljama :