Intelical sonde

Široki spekar Hach Intellical sondi zadovoljava potrebe za vaše najzahtevnije laboratorijske i terenske aplikacije, za parametre kao što su pH, rastvoreni kiseonik (DO), provodljivost, ukupne rastvorene čvrste materije (TDS), amonijak, amonijum, hloridi, fluoridi, nitrati, natrijum, Biohemijska potrošnja kiseonika (BOD) i RedOx potencijal (ORP).

HQ/HQD merači automatski prepoznaju sve Intellical elektrode i čuvaju podatke o kalibraciji na samoj sondi, eliminišući potrebu za ponovnom kalibracijom prilikom prebacivanja sondi sa jednog merača na drugi.

Sonde za svaku primenu

  • Za laboratorijske aplikacije gde su performanse kritične, pH sonde Intellical Red Rod nude izuzetne performanse i vreme odziva u svim vrstama uzoraka u laboratoriji.
  • Standardne laboratorijske sonde i robusne sonde za teren su dostupne za merenje širokog spektra parametara i izuzetno su praktične za analizu na licu mesta. Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji, mogu se koristiti sa kablovima dužine do 30 metara.
  • LDO sonda koristi optičku tehnologiju da obezbedi brza, precizna merenja DO dok dramatično smanjuje troškove pripreme i održavanja.

Dostupno u zemljama :