HQD serija

Ključne karakteristike za sve modele:

  • Dizajniran za profesionalce koji rade sa vodom za piće i otpadnim vodama.
  • Automatsko prepoznavanje sonde i parametara.
  • Postupak kalibracije je vođen korak po korak kroz kalibracionu proceduru.
  • Podaci o kalibraciji i istorija sonde su sačuvani na samoj sondi.
  • Specifična podešavanja metode sonde za usaglašenost sa propisima i dobru laboratorijsku praksu (GLP).
  • ID uzorka, ID operatera, datum i vreme merenja za sledljivost podataka.
  • Izdržljiv, robustan dizajn koji može izdržati godine upotrebe

Dostupno u zemljama :

Merači serije HQD su dostupni u tri modela:

HQ440D

Višeparametarski, dvostruki ulazi sonde

HQ430D

Višeparametarski, pojedinačni ulaz sonde

HQ411D

pH/mV/ORP (RedOx)