Hyperion II sistem

Thermo Scientific Hyperion II sistem omogućava brzo i precizno kačenje sondi na tranzistore zbog električne karakterizacije i lokalizacije kvarova u razvoju tehnologije poluprovodnika, poboljšanju prinosa proizvodnje i poboljšanju pouzdanosti uređaja. Nenadmašna stabilnost Hyperion II sistema omogućava nanosondiranje do tehnologije od 5 nm i ispod.

Hyperion II sistema omogućava PicoCurrent snimanje, ovo je tehnika za brzu identifikaciju kratkih spojeva, prekida kola, mesta curenja struje i otpornosti kontakata sa osetljivošću koja je više od 1000 puta osetljivija od kontrasta pasivnog napona. Modul skenirajuće kapacitativne mikroskopije (SCM) obezbeđuje lokalizaciju grešaka zasnovanu na slici za analizu SOI (silicijum na izolatoru) vafera (tanki komad poluprovodnika), kao i profilisanje dopanta visoke rezolucije.

Dostupno u zemljama :