iCAP TQ ICP-MS

Thermo Scientific iCAP TQ maseni spektrometar sa indukovano-spregnutom plazmom je ICP-MS rešenje visokih performansi, zasnovano na budućnosti, dizajnirano za analizu elemenata u tragovima na nivou istraživanja, u kombinaciji sa rutinskom jednostavnošću upotrebe. Spregnite moć tehnologije tri kvadrupola (TQ), u kombinaciji sa širokim spektrom reaktivnih gasova za jednostavnu analizu sa neverovatnom tačnošću. Poboljšajte efikasnost vaše laboratorije i proširite svoje aplikacije pomoću revolucionarne tehnologije sa tri kvadrupola, tako jednostavne za upotrebu, da svaki analitičar može njome upravljati.

Dostupno u zemljama :