ICP-MS sa trostrukim kvadrupolom

Pomoću Thermo Scientific ICP-MS sistemi sa trostrukim kvadrupolom, vaša laboratorija će pomeriti granice istraživanja, moći će da ispuni zakonske regulative koje se neretko menjaju, kao i da prati ide u korak sa analizama prema aktuelnim potrebama tržišta. Bilo da su vam neophodni kvalitetniji podataci sa smanjenim brojem lažno pozitivnih rezultata, ili da vam je potreban novi sistem koji će se suočiti sa izazovima koje nosi sutrašnjica, postoji dostupno namensko rešenje. Iskoristite vrhunske mogućnosti otklanjanja smetnji koje nudi tehnologije trostrukog kvadrupola, bez ugrožavanja snage detekcije.