iCAP TQe ICP-MS

Thermo Scientific iCAP TQe maseni spektrometar sa indukovano-spregnutom plazmom pruža vrhunsko uklanjanje smetnji i jednostavniji put do tačnih rezultata. Ovaj (TQ) ICP-MS sistem sa tri kvadrupola je savršen alat za laboratorije u primenjenoj analitičkoj nauci, koji zahteva sve smanjene granice detekcije, veći unos uzoraka, kao i veće poverenje u kvalitet podataka u jednom ciklusu (merenju) uzorka. ICAP TQe ICP-MS nudi jedinstvenu kombinaciju mogućnosti, kombinujući prednosti podešavanja tri kvadrupola sa jednostavnim, jasnim pristupom za uklanjanje smetnji.

Dostupno u zemljama :