Krios G4 Cryo-TEM

Novi nagrađivani Thermo Scientific Krios G4 kriogeni-transmisioni elektronski mikroskop (Crio-TEM) omogućava uvid u život na molekularnom nivou – lakše, brže i pouzdanije nego ikad ranije. Krios G4 Crio-TEM sastoji se od visoko stabilne 300 kV TEM platforme i na tržištu vodećeg autoloader-a (robota za manipulaciju kriogenog uzorcima), što ga čini idealno pogodnim za automatizovanu primenu, kao što je analiza pojedinačne čestice (SPA), krio-elektronska tomografija (krio-ET) i mikro-elektronska difrakcija (mikroED). Krios G4 je najkompaktniji TEM u svojoj klasi – sa izvršenim redizajniranjem mehaničkog okvira i kućišta njegova visina je smanjena na ispod 3 m, omogućavajući ugradnju u laboratorije sa visinom plafona ispod 3,04 m i sprečavajući skupo renoviranje prostorije. Ovako dizajnirana povezanost kolone i autosemplera osigurava robusnosnost i analizu bez kontaminacije- dobru prohodnost uzorka tokom celog procesa rada, od pripreme uzorka i optimizacije do prikupljanja slika i obrade podataka.

Korisni linkovi: Fringe-Free Imaging (FFI)