Krios Rx Cryo-TEM

Thermo Scientific Krios Rx Cryo-TEM je prvi transmisioni elektronski mikroskop (TEM) namenjen istraživanjima u farmaciji za analizu pojedinačnih čestica (SPA) i dizajniranje lekova zasnovanih na strukturi, a time i vodeći deo iSPA radnih tokova. Ovaj vrhunski mikroskop je optimizovan za proces otkrivanja lekova sa garantovanim prinosom od preko 400 slika na sat u visokoj rezoluciji. Krios Rx Cryo-TEM je sistem namenjen SPA sa fiksnim naponom od 300 kV i opremljen je Falcon 4 Direct Electron Detector, EPU Quality Monitor i EPU Data Management (Athena Software). Pojednostavljeni tok rada sa automatizacijom EPU-a naprednog nivoa, uključujući automatsko prikupljanje podataka sa više mrežica bez nadzora, čini ga idealnim za mikroskopičare sa manje iskustva. Konfiguracija za farmaciji sa paketom servisnih usluga osigurava vodeću prouktivnost i pouzdanost sa garantovanih 90% neprekidnog rada sistema (sa detektorom Falcon 4).

Dostupno u zemljama :