NanoDrop One/OneC Microvolume UV-Vis spektrofotometar

Upotrebom Thermo Scientific NanoDrop One mikrovolumni UV-VIS spektrofotometar obezbeđuje se objektivna procena kvaliteta uzoraka koji idu na dalju obradu te se tako izbegavaju skupi zastoji i nekvalitetne analize. Inovativna Thermo Scientific Acclaro Sample Intelligence tehnologija ugrađena je u svaki instrument radi poboljšane tačnosti merenja i identifikacije zagađivača. Kvantifikujte i kvalifikujte uzorke DNK, RNK i proteina u roku od nekoliko sekundi sa samo 1-2 µL uzorka i pribavite podatke potpunog spektra pre nego što odlučite da koristite uzorke u daljim aplikacijama. Dostupan je i opcija merenja uzorka u kiveti.