NanoDrop UV-VIS spektrofotometri

Thermo Scientific NanoDrop UV-VIS spektrofotometri poseduju patentirani sistem za zadržavanje uzoraka bez upotrebe kivete i omogućava direktno merenje 1 μL uzoraka bez razblaživanja, kao i unapred programirane metode dizajnirane posebno za life science laboratorije . Thermo Scientific NanoDrop One je spektrofotometar sa mikro zapreminom i zajedno sa Thermo Scientific Acclaro Sample Intelligence tehnologijom pomaže proiveri kvaliteta uzoraka pre nego što se oni koriste u daljim aplikacijama, što značajno doprinosi efikasnosti i produktivnosti laboratorije.