NanoDrop 8000 spektrofotometar

Thermo Scientific NanoDrop 8000 mikrovolumni UV-Vis spektrofotometar pruža brzu i laku kvantifikaciju nukleinskih kiselina i proteina i ubrzava vaše istraživanje. Savršen za laboratorije sa većimbrojem uzoraka, instrument NanoDrop 8000 može meriti više uzoraka istovremeno koristeći samo 1-2 μL po uzorku. Koristeći 8-kanalnu pipetu za doziranje uzoraka na linearni niz postolja, moguće je lako izmeriti 96 uzoraka za manje od šest minuta.

Dostupno u zemljama :