Orbitrap Exploris 480 maseni spektrometar

Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 maseni spektrometar je dizajniran da maksimalno poveća performanse analiza sa visokim protokom podataka, uz istovremeno pružanje izmerive tačnosti i selektivnosti neophodne za postizanje dubljih eksperimentalnih uvida. Spajajući performanse i inteligentnu akviziciju, uredjaj omogućava naučnicima u translacionim istraživanjima lak prelaz izmedju istraživanja i ciljane kvantifikacije. Postiže se veća dubina podataka i čak i rutinski rad postaje jednostavniji i pouzdaniji.