Prisma E SEM

Thermo Scientific Prisma E Skenirajući Elektronski Mikroskop (SEM) kombinuje širok spektar režima rada (modova) za akviziciju slike i analitičkih režima rada sa naprednom automatizacijom, nudeći najpotpunije rešenje u poređenju sa bilo kojim instrumentom u svojoj klasi. Idealan je za primenu u industriji, u istraživanju i razvoju, kontroli kvaliteta i analizi grešaka, kada je neophodna visoka rezolucija. Poseduje interfejs jednostavan za korišćenje, a fleksibilan je po pitanju uzoraka. Prisma E SEM je naslednik veoma uspešnog modela – Thermo Scientific Quanta SEM mikroskopa. Jedinstvena kombinacija performansi, veliki izbor propratne opreme i veoma intuitivna elementalna analiza koju omogućava Thermo Scientific ColorSEM tehnologija, čini Prisma E SEM pogodnim za snimanje i analizu na mikroskali u bilo kojoj oblasti.

Korisni linkovi:

UltraDry silicon drift X-ray detector

RGB katoluminiscentni detektor

Platforma za zagrevanje uzoraka pod visokim vakuumom

µHeater