Quattro ESEM

Thermo Scientific Quattro ESEM skenirajući elektronski mikroskop kombinuje mnogobrojne performanse za snimanje slika (eng. imaging) i analitiku sa jedinstvenim environmental modom vakuuma (ESEM), i omogućava proučavanje uzoraka u njihovom prirodnom stanju. Pogodan je za industrijske, akademske i druge državne laboratorije kojima je potreban instrument koji nudi raznovrsnost, a uz to i jednostavnu upotrebu. Idealan je za laboratorije sa velikim brojem korisnika koji imaju različite nivoe iskustva. Omogućava primenu u različitim disciplinama, a platforma je jedinstvena, jer omogućava in situ eksperimente. Quattro ESEM poseduje FEG izvor elektrona (FEG gun), koji osigurava odličnu rezoluciju, dok tri režima vakuuma (visoki, niski i ESEM) obezbeđuju fleksibilnost za rad sa širokim rasponom uzoraka, uključujući one koji otparavaju ili nisu adekvatni za analizu pod vakuumom. Quattro ESEM je veoma mnogostrana analitička platforma, zahvaljujući komori koja omogućava smeštanje raznih dodataka. Analitičke sposobnosti uključuju rendgensku energetsko disperzionu spektroskopiju (EDS) sa portovima za dva EDS detektora pod uglom od 180 stepeni, detektorom difrakcije povratno rasejanih elektrona (EBSD) koji je koplanaran sa EDS detektorom, i detektor za rendgensku talasno disperzionu spektroskopiju (WDS). Quattro ESEM opciono može imati sto za uzorke koji omogućava njihovo zagrevanje u visokom-vakuumu, Thermo Scientific AutoScript 4 softver (scripting alat na bazi programskog jezika Python – snimanje slika i pomeranje stola za uzorke može biti programirano za prikupljanje podataka bez prisustva operatera) i novi RGB (crvena, zelena, plava) katodoluminescentni (CL) detektor (proizvodi slike u boji, otkrivajući karakteristike uzorka koje nisu vidljive sa konvencionalnim tehnikama snimanja ili tehnikama snimanja sa X-zracima).

Korisni linkovi:

Platforma za zagrevanje uzoraka pod visokim vakuumom

RGB katoluminiscentni detektor