Volumescope 2 SEM

Thermo Scientific Volumescope 2 skenirajući elektronski mikroskop (SEM) je najsavremeniji sistem za serijsko snimanje slika ukalupljenog tkiva (eng. serial block-face (SBF)). Omogućava potpunu kontrolu nad eksperimentima koristeći tehnologiju jednostavnu za upotrebu. Rešenje sa isprobanim i testiranim svakim akvizicionim korakom će zaštititi širok spektar mogućih uzoraka. Mogućnost otkrivanja kompleksne 3D arhitekture ćelija i tkiva u njihovom prirodnom stanju od krucijalnog je značaja za korelaciju strukture i funkcije u biološkim sistemima i mekim materijalima. SBF-SEM kombinuje sečenje mikrotomom i snimanje ukalupljenih (u plastiku) komadića tkiva unutar vakuumske komore SEM-a za automatizovanu 3D rekonstrukciju velikih tkivnih uzoraka. Dodavanjem višeenergetske dekonvolucije, aksijalna rezolucija koja je nekada bila ograničena minimalnom debljinom preseka, postala je izotropna.