QPP-Lab (Brza metoda za polarne pesticide)

QuPPe-metoda omogućava analizu ostataka veoma polarnih pesticida biljnog porekla (PO) (voće, povrće, žitarice i prerađeni proizvodi) i životinjskog porekla (AO) (mleko i jaja) koji nisu pogodni za QuEChERS pripremu. Ovi isplativi standardi spremni za upotrebu, obezbeđuju bezbednije rukovanje i aplikaciju, kao i tačniju kvantifikaciju. Novi komplet dizajniran za primenuQuPPe-PO metode uključuje:

  • Izotopski obeležene analoge kao interne standarde (ISTD)
  • Standardne smeše polarnih pesticida dok novi komplet za primenu QuPPe-AO metode uključuje:
  • Epruvete za centrifugiranje koje sadrže ODS (oktadecilsilan) kao sorbent
  • Izotopski obeležene analoge kao interne standarde (ISTD)
  • Standardne smeše polarnih pesticida.“

Dostupno u zemljama :