SwE-Lab (Švedska Etil-Acetat metoda – SweEt)

Švedska tehnika ekstrakcije-SweEt (Swedish Ethyl Acetate method) je razvijena za kvantitativnu analizu preko 500 pesticida u jednom višerezidualnom ciklusu. Ova metoda koristi manje količine rastvarača i obezbeđuje čiste ekstrakte kompatibilne za GC i LC injektovanje , bez komplikovanih koraka prečišćavanja. SweEt se može koristiti za određivanje pesticida u žitaricama, voću, povrću i proizvodima životinjskog porekla (i tipa A i tipa B).

Dostupno u zemljama :