QuE-Lab (QuEChERS za pripremu uzoraka namenjenih za GC- i LC-MS/MS multi-rezidualnu analizu pesticida)

QuE-Lab je novi brend koji omogućava brzu i laku pripremu laboratorijskih uzoraka za GC-MS/MS i LC-MS/MS multi-rezidualnu analizu pesticida. Sadrži QuEChERS proizvode napravljene za ekstrakciju i prečišćavanje analita širokog spektra matriksa, kao što su povrće, voće, voćni sokovi, proizvodi od mesa, začini, žitarice, med, vino, suvo voće. Ovim tretmanom moguće je detektovati različite analite: pesticide, mikotoksine, veterinarske lekove, antibiotike, akrilamid, policiklične aromatične ugljovodonike (PAH) itd.

Dostupno u zemljama :