Spectra 300 TEM

Da bi naučnici unapredili svoje razumevanje složenih uzoraka i razvili inovativne materijale, moraju imati pristup robusnom i preciznom instrumentu koji je u stanju da izvrši korelaciju oblika i funkcije, kao i da reši prostor, vreme i frekvenciju. Da bi im izašao u susret Thermo Fisher Scientific je dizajnirao Spectra 300 (S)TEM – skenirajući transmisioni elektronski mikroskop sa korekcijom aberacija za sve primene u nauci o materijalima i u najvećoj rezoluciji.

Korisni linkovi: Electron Microscope Pixel Array Detector (EMPAD)

Dostupno u zemljama :