Traditional Abbe Refractometers

DR-A1 refraktometar (sa digitalnim ekranom) i NAR serija (standardni modeli) su tradicionalni Atagovi Abbe refraktometri. Vrlo jednostavnom operacijom postavljanja granične linije prelamanja na ukrštenim končanicama, ovi refraktometri pokazuju izmerenu vriednost (indeks prelamanja ili Brix ( %), selektivno) zajedno sa prikazom temperature na ekranu. Svaki od ovih modela je pogodan za različite namene – merenje neprozirnih, tečnih ili čvrstih uzoraka, merenje na visokim temperaturama, sa visokom preciznošću ili za merenje visokog indeksa prelamanja. Atagovi Abbe Refraktometri se široko koriste u raznim oblastima; od osnovnih do istraživačkog rada.

Dostupno u zemljama :