Vanquish MD HPLC

Thermo Scientific Vanquish MD HPLC je namenjen razvoju in vitro dijagnostičkih testova sa vrhunskom rezolucijom. To je idealan sistem za hromatografsko odvajanje za laboratorije čije je razdvajanje analita kritičnije od broja analiziranih uzoraka i vremena završetka serije. Mali, moćni jednokanalni Vanquish MD visoko-efikasni tečni hromatograf zadovoljava analitičke potrebe laboratorija, štedeći proctor i budžet. Ovaj instrument je namenjen hromatografskom izdvajanju i odvajanju analita, poput lekova i endogenih jedinjenja iz rastvora uzorka i uvođenju ovih razdvojenih lekova ili jedinjenja u detektor. Vanquish MD HPLC kompatibilan je sa Triple-Stage Quadrupole masenim spektrometrom Thermo Scientific TSQ Quantis MD serije

Dostupno u zemljama :