Aparat za dezintegraciju DT2

SOTAX aparat za dezintegraciju DT2 je manuelnog tipa namenjen za testiranje tableta i kapsula sa 2 nezavisne jedinice. Ovaj sistem je fleksibilan i veoma jednostavan za upotrebu, sa pouzdanom kontrolom temperature. DT2 vam omogućava da snimite i registrujete vreme raspada pojedinačno po uzorku ili kao kompletirani skup. Dve stanice koje se mogu pojedinačno pokrenuti, kontrolisati i zaustaviti omogućavaju nezavisno izvršavanje 2 testa.

Korisni linkovi: Brošura – Physical Testing Systems

Dostupno u zemljama :