Helios G4 PFIB DualBeam

Thermo Scientific Helios G4 DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa plazma fokusiranim jonskim snopom (PFIB-SEM). Deo je četvrte generacije porodice Helios DualBeam sitema koji su vodeći u industriji. Pruža nenadmašne mogućnosti za 3D karakterizaciju velikih zapremina, pripremu uzorka bez galijuma, pronalaženje defekata na poluprovodniku, kao i preciznu obradu na mikro nivou. Helios G4 PFIB DualBeam kombinuje PFIB kolonu i Thermo Scientific monohromatsku Elstar SEM kolonu i pruža napredne performanse jonskog i elektronskog snopa. Intuitivni softver u sprezi sa visokim nivoom automatizacije i jednostavnošću upotrebe, omogućava posmatranje i analizu relevantnih zapremina ispod površine uzorka.

Korisni linkovi:

Specifikacija: Helios G4 PFIB UXe DualBeam for Materials Science

Specifikacija: Helios G4 PFIB CXe DualBeam for Materials Science

Specifikacija: Helios G4 PFIB UXe DualBeam for Semiconductors

Dostupno u zemljama :