Axia ChemiSEM

Axia ChemiSEM skenirajući elektronski mikroskop (SEM), za razliku od tradicionalnih SEM instrumenata, kontinuirano obrađuje EDS podatke u pozadini, omogućavajući ažuriranje analitičkih informacija u realnom vremenu. Koristeći jedinstvene algoritme za istovremenu obradu SEM i EDS signala, omogućava prikaz morfologije i kvantitativnog elementalnog sastava uzorka simultano. Elementi koji se nalaze u uzorku mogu se prikazivati po izboru, što omogućava izolovanje područja od interesa. Axia ChemiSEM mikroskop odlikuje vrhunsko korisničko iskustvo poboljšano automatizacijom, koja podrazumeva SmartAlign tehnologiju za automatsko poravnanje snopa, nove automatske funkcije, kao i kvantitativno mapiranje EDS-a u realnom vremenu. Zbog stalne obrade EDS podataka, analiza je dvostruko brža u odnosu na tradicionalne metode. Elektronski mikroskop za skeniranje Axia ChemiSEM čini SEM/EDS analizu dostupnom široj naučnoj zajednici, ubrzava radni proces i štedi vreme za obuku.