BELSORP MINI X

BELSORP MINI X meri specifičnu površinu/distribuciju pora po veličini pomoću tehnike zapreminske adsorpcije gasa. Jedinstvena metoda dead volume evaluation method (AFSM) kompanije Microtrac MRB obezbeđuje precizna i ponovljiva merenja, bez uticaja na životnu sredinu. Ovaj kompaktni model može istovremeno analizirati do 4 uzorka sa najvišim stepenom preciznosti i ponovljivosti na tržištu . Vreme merenja je drastično smanjeno u poređenju sa drugim modelima.