Talos F200i TEM

Thermo Scientific Talos F200i S/TEM je 20-200 kV (skenirajući) transmisioni elektronski mikroskop (S/TEM) sa FEG izvorom elektrona koji je jedinstveno dizajniran za produktivnost i dobre performanse sa širokim spektrom uzoraka i aplikacija. Standardno je opremljen sa X-Twin objektivom sa velikim razmakom između sočiva, koji omogućava najveću fleksibilnost u primeni, u kombinaciji sa reproduktivnom elektronskom kolonom dobrih pervormansi otvara mogućnosti za 2D i 3D karakterizaciju visoke rezolucije, difrakciju kao i za in situ dinamička posmatranja.

Korisni linkovi: EMPAD detektor