BELSORP MAX II

BELSORP MAKS II je verzatilan instrument koji može meriti specifičnu površinu/raspodelu veličine pora, adsorpciju pare i hemisorpciju. Dodatno, omogućava sveobuhvatnu karakterizaciju površine kao što je analiza mikropora ili analiza hidrofilnosti/hidrofobnosti. To se postiže merenjem adsorpcionih izotermi iz ekstremno niskog pritiska i adsorpcije vodene pare.