Čeljusne drobilice

Retsch čeljusne drobilice se koriste za brzo, snažno drobljenje i pred drobljenje srednje tvrdih, tvrdih, krhkih i čvrstih materijala, postavljajući ih na sam prednji deo lanca pripreme uzoraka. Raznolikost ponuđenih materijala, njihova efikasnost i sigurnost čine ih idealnim za pripremu uzoraka u laboratorijama i industrijskim postrojenjima, gde se obično koriste u teškim uslovima. Međutim, pogodni su i za on-line kontrolu kvaliteta sirovina. Čeljusne drobilice su dostupne u 8 različitih veličina: BB 50, BB 100, BB 200, BB 300 i veći modeli BB 250, BB 400, BB 500 i BB 600. Protok uzorka i konačna finoća zavise od tipa drobilice, odabrane širine zazora i svojstva lomljenja materijala uzorka. Veličine uzorka za mlevenje se kreću od 40 mm do 350 mm, u zavisnosti od modela. Glavne oblasti primene čeljustih drobilica su građevinski materijali, mineralogija i metalurgija, keramika i staklo, istraživanje materijala i analiza životne sredine.

Dostupno u zemljama :

Modeli

BB 50

Čeljusna drobilica BB 50 je specijalno dizajniran za pripremu uzoraka u laboratoriji. Koristi se za brzo i efikasno drobljenje i pred drobljenje srednje tvrdih, tvrdih, krhkih i čvrstih materijala. Instrument koji štedi prostor, ne propušta prašinu, staje na bilo koji laboratorijski sto i idealno je prikladan za drobljenje malih količina uzoraka sa velikimprotokom uzorka nežno i bez gubitka. Da bi se izbegla kontaminacija metalima, komora za mlevenje čeljusne drobilice je dostupna i od keramičkih materijala. Sa svojim digitalnim prikazom širine razmaka i podešavanjem nulte tačke, čeljusna drobilica BB 50 omogućava ponovljive rezultate. Primeri primene: legure, bazalt, kosti, cementni klinker, keramika, šamot, ugalj, koks, građevinski materijali, feldspat, staklo, granit, minerali, rude, oksidna keramika, kvarc, stene, silicijum, šljaka itd.

Specifikacija
BB 100 / 200 / 300 / 250 / 400 / 500 / 600

Čeljusne drobilice BB 100, BB 200 i BB 300, kao i veći modeli BB 250, BB 400, BB 500 i BB 600 se koriste za brzo, efikasno drobljenje i pred drobljenje srednje tvrdih, tvrdih, krhkih i čvrstih materijala. Njihova raznovrsnost ponuđenih materijala za mlevenje uključujući čelik bez teških metala, njihova efikasnost i sigurnost čine ove čeljustične drobilice idealnim za pripremu uzoraka u laboratorijama i industrijskim postrojenjima. Za male količine uzorka BB 200 / 300 / 250 / 400 / 500 se može koristiti u serijama; za veće količine mogu raditi neprekidno. Kontrola širine razmaka i podešavanje nulte tačke omogućavaju ponovljive rezultate. Opružna podloška Belleville štiti čeljusti drobilicu od preopterećenja i u kombinaciji sa kliznim ležajevima koji ne zahtevaju održavanje i podmazivanje garantuje dug radni vek. BB 600 je idealan za kontinuirani rad u automatskim instalacijama i stanicama za uzorkovanje, a BB 500 sa svojom strmom komorom za drobljenje i moćnim pogonom obezbeđuje veoma efikasnu kinematiku drobljenja.